Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu biskupin.biz

  1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.biskupin.biz, zwanego dalej Serwisem, jest firma Usługi Gastronomiczne "NOCLEGI" Olga Sobolewska, z siedzibą w Gąsawie, 88-410 przy ul. Biskupin 6, NIP 5621538595, zwana dalej Administartor.
  2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do serwisu, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do serwisu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, którą reprezentuje, numer telefonu kontaktowego, domenę której dotyczy zapytanie.
  1. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz serwisu, dla celów informacyjnych oraz umożliwiających podpisanie i realizacje umowy.
  1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biskupin33@wp.pl
  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
  1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
  1. Administrator i serwis zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy administrator lub serwis byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji: biskupin33@wp.pl


drukuj program Drukuj